Bos wilde fusie ING en ABN Amro steunen

Minister Wouter Bos van Financiën was vorig jaar maart bereid politieke steun te verlenen aan een mogelijke fusie tussen ABN Amro en ING. Bos zei dat in een gesprek met de president van De Nederlandsche Bank, Nout Wellink.

Dat schrijft de minister van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer had om de brief verzocht na een gesprek met de president Wellink. Wellink zou zich in dat besloten gesprek beklaagd hebben over de geringe toegang die hijzelf en ABN Amro-topman Rijkman Groenink hadden tot de regering. Wellink had de voorkeur voor een nationale overname boven een opsplitsing van ABN Amro – wat uiteindelijk in oktober vorig jaar gebeurde.

Bos schrijft in de brief dat hij op 6 maart 2007 geen aanleiding zag een gesprek te arrangeren tussen Wellink, Groenink en de premier, Balkenende. Wettelijk had Balkenende geen rol in de mogelijke fusie en Bos „overwoog dat het onwenselijk zou kunnen zijn de minister-president in een positie te brengen waarvan op voorhand niet duidelijk was of die zou kunnen worden uitgelegd als ongeoorloofde bemoeienis met een aangelegenheid tussen private partijen”. Op 7 maart 2007 voerde Bos een gesprek met Wellink en Groenink over een mogelijke fusie. Daarbij stonden de mogelijke mededingingsproblemen centraal bij de beoogde megafusie.

Saillant detail in de brief is dat Balkenende op 7 maart ruimte had in zijn agenda om ook een gesprek te voeren met beide heren. Bos vond dat echter niet nodig, schrijft hij, vanwege het gebrek aan toegevoegde waarde. Balkenende kon zich daarin vinden, ook omdat de premier zich zelf bij de overname van Antonveneta door ABN Amro negatief had uitgelaten over politieke bemoeienis van de Italianen met die overname.

    • Eenredecteuren