België schuift kwestie ‘BHV’ voor zich uit

De dreigende regeringscrisis in België is voorlopig afgewend. De Belgische Kamer vergaderde vannacht tot twee uur, maar stemde uiteindelijk niet over het omstreden kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV).

Vlaamse politici zorgden er uiteindelijk wel voor dat het onderwerp op de agenda kwam – tot groot ongenoegen van de Franstaligen. Maar tot een stemming kwam het niet omdat Franstaligen een aantal amendementen indienden. Daarmee kwam de besluitvorming voor korte tijd stil te liggen. Verwacht wordt dat de Franstaligen nu een zogeheten belangenconflict zullen inroepen. Dat betekent 120 dagen uitstel.

Brussel-Halle-Vilvoorde bestaat uit de tweetalige hoofdstad en 35 omliggende gemeenten die bij Vlaanderen horen. In die Vlaamse gemeenten wonen veel Franstaligen. Ze kunnen er stemmen op de kopstukken van Franstalige partijen die in Brussel wonen. Volgens Vlaamse politici werkt dat de ‘verfransing’ van de gemeenten in de hand. Ze willen de Vlaamse gemeenten daarom losmaken van Brussel, door het kiesdistrict te splitsen.

Franstalige politici reageerden zoals verwacht verontwaardigd op een voorstel van de Vlamingen om splitsing van BHV op de Kamer-agenda te plaatsten. De Franstaligen lijken de crisis nu aan te grijpen om eerder gemaakte afspraken weer ter discussie te stellen.

Toen de Vlaamse christen-democraat Leterme vlak voor Pasen na ruim negen maanden formeren premier werd, was er nog geen oplossing voor de grootste twistpunten. Een daarvan was BHV. De andere was de zogeheten staatshervorming die de Vlamingen eisen om meer autonomie te krijgen. De Vlamingen kregen alleen wat kleine bevoegdheden. Voor 15 juli zou over deze zaken meer duidelijkheid komen, werd afgesproken.

Joëlle Milquet, vice-premier en voorzitter van de Franstalige christen-democraten, zegt nu dat 15 juli geen deadline meer is voor de staatshervorming indien er dan geen onderhandelde oplossing is voor BHV. „Waarom zouden we de andere zaken nu wel voor die datum moeten regelen?”

De volgende crisis lijkt zich zo aan te dienen. De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) eiste eerder dat er 15 juli duidelijkheid is over een vergaande staatshervorming. Zonder N-VA heeft de regering geen meerderheid aan Vlaamse kant.