`Aparte gebieden voor weidevogels`

Zeist, 9 mei. De overheid en terreinbeheerders moeten meer doen om de weidevogels van de ondergang te redden. Dat vindt Vogelbescherming Nederland. De weidevogelaantallen in Nederland lopen nog steeds terug, terwijl de overheid in 2006 toezegde dat in 2010 de achteruitgang moest zijn gekeerd. Vogelbescherming wil dat er kerngebieden voor weidevogels worden aangewezen: gebieden waar de behoeften van de weidevogels maatgevend zijn voor het beheer. De overheid zou de boeren in deze gebieden financieel moeten helpen. Van de weidevogels hebben vooral de grutto, kievit en veldleeuwerik het volgens Vogelbescherming moeilijk.