100 gevluchte criminelen in beeld justitie

Het Europees Arrestatiebevel (EAB) blijkt een succesvol instrument om veroordeelde misdadigers op te sporen die hun straf willen ontlopen. Meer dan honderd gevluchte misdadigers zijn zo getraceerd.

Het Team Executie Strafvonnissen (TES) van de Bovenregionale Recherche in Zwolle, dat sinds medio vorig jaar jacht maakt op de meer dan 1.300 veroordeelde criminelen die met de noorderzon vertrokken zijn, maakt veelvuldig gebruik van die vereenvoudigde procedure voor opsporing, observatie, aanhouding én het terugbrengen van die veroordeelden naar Nederland, zo blijkt uit zijn jaarverslag.

Opsporingsautoriteiten in andere Europese landen maken ook van deze procedure gebruik om voortvluchtigen in eigen land alsnog achter de tralies te krijgen. Zo wist het TES-team vorige maand een Duitse voortvluchtige in Nederland op te sporen en over te dragen aan de Duitse autoriteiten.

Voortvluchtige veroordeelden staan geregistreerd bij het Centraal Justitieel Incassobureau. Eerder liet justitie hen nagenoeg ongemoeid. In 2005 maakte een wetswijziging de opsporing van deze criminelen gemakkelijker. Sindsdien mogen TES-rechercheurs observeren, telefoons en e-mails aftappen en via het EAB om snelle opsporing en overdracht vragen. Daarnaast is het mogelijk voortvluchtigen te signaleren in het Schengen Informatiesysteem. Ze worden opgepakt zodra ze Europa binnenkomen.

Tien procent van de voortvluchtige veroordeelden is inmiddels getraceerd in binnen- en buitenland. Zoals de man die nog een straf van drie jaar had uitstaan. Hij werd vorig jaar augustus opgespoord in de regio Kennemerland, probeerde te ontvluchten, maar kon alsnog worden aangehouden. Een andere man, veroordeeld wegens ontvoering en poging tot doodslag op de nieuwe vriend van zijn ex-vrouw, kon in België worden aangehouden en is inmiddels overgeleverd naar Nederland om zijn straf van zes jaar alsnog uit te zitten. Ook een vrouw die was veroordeeld omdat ze in 1992 een man in Rotterdam had doodgeschoten werd aangehouden. Ze werd vorig jaar getraceerd in Eindhoven en is alsnog in de cel beland.

Het TES-team geeft prioriteit aan zaken die tegen verjaring aan zitten, om te voorkomen dat de betrokken criminelen toch de dans ontspringen. Daarnaast krijgen zware zaken als moord, geweld en zedendelicten voorrang. Veroordeelde criminelen die nog minimaal driehonderd dagen celstraf moeten uitzitten, worden actief opgespoord.

Bij 120 ‘openstaande dagen’ volgt in principe (internationale) signalering. Deze doelstelling is vorig jaar, door personeelsgebrek, niet gehaald.

Het TES-team verwacht op korte termijn nog eens achttien internationale arrestatiebevelen uit te vaardigen.

    • Jos Verlaan