Turk blijft dubbel dienen

Nederlandse beroepsmilitairen die ook de Turkse nationaliteit hebben, krijgen geen vrijstelling van de Turkse dienstplicht. Minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) heeft dit gisteren aan de Tweede Kamer gemeld.

Verhagen kaartte eind maart op aandringen van de Kamer de kwestie aan bij zijn Turkse ambtgenoot Ali Babacan. Een Kamermeerderheid viel onder meer over het principe dat deze groep militairen tijdens een oorlogssituatie met ‘conflicterende juridische verplichtingen’ te maken kan krijgen. Maar de Turkse autoriteiten blijven erbij, dat alleen mensen met een dubbele nationaliteit die in een ander land de dienstplicht hebben vervuld, kunnen worden uitgezonderd van de Turkse dienstplicht.

Omdat het dienen in een beroepsleger van een ander land een vrijwillige keuze is, wordt geen ontheffing verleend aan beroepsmilitairen in landen waar de dienstplicht is afgeschaft of opgeschort, zoals in Nederland, aldus Verhagen.

De Kamer nam het op voor deze groep Turkse Nederlanders. Er zouden mensen zijn vervolgd en in de gevangenis zijn beland, omdat ze niet naar de keuring zijn gegaan.

In Turkije geldt nog de dienstplicht (van achttien maanden), met een verplichte keuring. Nederlanders die ook een Turks paspoort hebben, kunnen de dienstplicht gedeeltelijk afkopen. Voor Nederlandse beroepsmilitairen met een Turks paspoort heeft het ministerie van Defensie in 2006 een renteloze lening van maximaal 6.000 euro in het leven geroepen. Tot nu toe hebben zeven Nederlands-Turkse beroepsmilitairen van de regeling gebruik gemaakt.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Dienstplicht Turkije

In het artikel Turk blijft dubbel dienen (8 mei, pagina 7) staat dat Turkije een dienstplicht van achttien maanden kent. De dienstplicht voor soldaten duurt echter sinds 2003 vijftien maanden, reserveofficieren dienen twaalf maanden.