Terug naar de natuur

Met het doorgraven van een laatste stukje dijk heeft prins Willem-Alexander (derde man in pak van rechts) gisteren het overloopgebied en natuurontwikkelingsproject de Kleine Noordwaard in de Brabantse Biesbosch geopend.

De (Bergsche) Maas en Rijn (Merwede) zijn daardoor verbonden en bij hoogwater is de veiligheid van het achterliggende gebied (Dordrecht en Gorinchem) gegarandeerd. Kort na het doorgraven van de dijk namen de eerste nieuwsgierigen in kano’s al een kijkje.

Voor het project moesten tien gezinnen en enkele landbouwbedrijven de Kleine Noordwaard verlaten. Het officiële gezelschap kon het protest van bewoners van de Grote Noordwaard, die vermoedelijk hetzelfde lot wacht, op de wegen naar de Biesbosch zien.

Ook werd de bijeenkomst enigszins overschaduwd door een uitspraak van de Raad van State. De bestuursrechter oordeelde gisteren dat het vergelijkbare project Zuiderklip (400 hectare) in de Biesbosch moet worden stilgelegd omdat er ten onrechte geen milieu-effectrapportage is opgesteld.

Voor het landbouwgebied komt gaandeweg 600 hectare natuur in de plaats. De landbouwpercelen met rechte sloten moeten veranderen in moerassen met slingerende geulen. De aardappel en suikerbiet maken plaats voor watervogels zoals de roerdomp, de grote zilverreiger en de watersnip.

In de Kleine Noordwaard zijn geulen gegraven van meer dan 100 meter breed. Met 70.000 vrachtwagenladingen zijn eilanden aangelegd die kunnen dienen als vluchtplaats voor dieren bij hoogwater. Bovendien zijn de dijken verstevigd.