‘Stagiair te vaak goedkope invaller’

Twee op de drie docenten op mbo, hbo en universiteit ondervinden moeilijkheden bij de begeleiding van stagiairs. De problemen liggen met name bij de begeleiding door stageverleners.

Dit blijkt uit het Nationaal Stage Onderzoek Docenten 2008 van stagebemiddelaar Stageplaza.nl, dat morgen wordt gepubliceerd. Aan de enquête deden 615 docenten mee, overwegend uit het hbo.

Bijna de helft van de geënquêteerde docenten zegt wel eens „vervelende ervaringen” te hebben gehad met slechte begeleiding van stagiairs binnen een bedrijf. Zo constateren docenten soms dat hun student als invalkracht wordt gebruikt en alleen routineklusjes mag doen.

Een ander genoemd probleem is de houding, de motivatie en het kennisniveau van de studenten.

Een kwart van de docenten heeft moeilijkheden om studenten geplaatst te krijgen. Dat ligt ook wel eens aan een slechte sollicitatiebrief of cv, zegt Rogier Kind van Stageplaza.nl. „We komen voorbeelden tegen van studenten die op basis van hun brief terecht niet zijn aangenomen als stagiair, ook op hbo-niveau. Daar zou een docent moeten ingrijpen.”

De docenten in het onderzoek zeggen dat ze te weinig tijd krijgen van hun onderwijsinstelling om stagiairs te begeleiden. Kind: „Ze hebben vaak geen slechte bedoelingen, maar ze redden het niet om voldoende aandacht te geven aan studenten die stage lopen. Soms bezoekt de docent zijn student niet eens op de stage.”

Het is de eerste keer dat stageplaza.nl de mening van docenten over stages heeft gepeild. In 2006 concludeerde werkgeversorganisatie MKB-Nederland dat de begeleiding door scholen in het mbo „sterk wisselend van kwaliteit” is.