Raad van State: dijk niet doorsteken

Den Haag. De Raad van State heeft gisteren besloten dat de gemeente Drimmelen en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geen dijken mogen doorsteken in natuurgebied de Zuiderklip. De Raad verwierp het bestemmingsplan, mede omdat er geen milieu-effectrapportage is opgesteld. De gemeente en het college willen de Zuiderklip vol laten lopen met water om het gebied te laten aansluiten op de Biesbosch.