Megastallen gaan waarschijnlijk door

ENSCHEDE, 8 mei. Er lijkt in Provinciale Staten van Overijssel geen meerderheid te bestaan voor een wijziging in het beleid waarmee megastallen uit landbouwontwikkelingsgebieden kunnen worden geweerd. Overijssel heeft vier aanvragen voor stallen met per stuk 20.000 varkens of meer. De Stichting VRoomshoop en Omgeving een Mesthoop? haalde in Overijssel ruim 7.000 handtekeningen op tegen de komst van deze stallen en diende een burgerinitiatief in, waarmee het onderwerp weer op de politieke agenda kwam.