‘Juist nu moet EU gentech toestaan’

Raoul Bino is directeur van de Plant Science Group van Wageningen UR. Foto Wageningen UR Wageningen UR

Twee nieuwe soorten genetisch gemodificeerde maïs en een genaardappel mogen nog niet in de EU worden verbouwd. Onder druk van enkele lidstaten besloot de Europese Commissie gisteren dat er onvoldoende garanties zijn voor de veiligheid van mens en milieu.

De vrees is onder meer dat planten waaraan is gesleuteld, bijvoorbeeld door ze resistent te maken tegen insecten, ook ‘normale’ gewassen via bestuiving besmetten. Dit zou het natuurlijk evenwicht kunnen verstoren. De Europese voedselautoriteit Efsa, die eerder positief adviseerde, wordt gevraagd nieuw onderzoek te doen. De EU laat al sinds 1998 geen nieuwe gengewassen meer toe.

Raoul Bino, directeur van de Plant Science Group bij onderzoeksinstituut Wageningen UR, is hevig teleurgesteld. „Europa raakt hopeloos achterop.”

Waarom bent u ontevreden?

„Er zijn heel veel studies die aantonen dat de producten van deze gewassen totaal veilig zijn. Honderden miljoenen mensen in de wereld eten al genmaïs. Ze krijgen er nog geen buikloopje van. Het is daarom heel raar dat dit in Europa nog niet mag.”

Er is vooral vrees voor besmetting van andere gewassen.

„Wij onderzoeken wat de minimale afstand is die je in acht moet nemen om kruisbestuiving te voorkomen. Als je je daar aan houdt, is de kans op besmetting nihil.”

Dus besmetting is niet uitgesloten?

„Als onderzoeker kan je nooit iets uitsluiten.”

Volgens u is er ook een relatie met de wereldwijde voedselcrisis.

„Ja, absoluut. Het is toch ongelooflijk dat we in een tijd van voedselschaarste en honger niet deze kans op het vergroten van de voedselproductie aangrijpen? De opbrengst van gengewassen is veel groter omdat ze resistent zijn tegen schadelijke insecten, droogte, koude, of zout water. In Europa zouden we dat soort gewassen kunnen ontwikkelen en de opbrengsten van de oogst in Europa en erbuiten kunnen vergroten. Ik voel me door de EU echt met mijn handen op mijn rug gebonden. Dit gaat helemaal verkeerd zo.”

Greenpeace vreest dat Efsa op basis van industriegegevens wederom positief adviseert. Is Efsa partijdig?

„Nee, dat denk ik niet. Zij moeten gebruik maken van de gegevens die er zijn. Als de industrie goed onderzoek doet, waarom zou je dat dan niet gebruiken? De milieubeweging gebruikt telkens weer andere argumenten om gentechnieken tegen te houden. Op een gegeven moment moet je daarmee ophouden.”

U wordt als bijzonder hoogleraar niet betaald door de industrie?

„Haha, ach jee, nee, ik word alleen betaald door Wageningen UR.”

Greenpeace over gentech via nrc.nl/europa

    • Wilmer Heck