Internet Weblog van de dag

Belastingvrij fietsen. Op zijn weblog Geld schrijft Aertjan Grotenhuis dat ambtenaren vanaf 1 juli 2008 de kosten van de fietsenstalling bij het station vergoed krijgen: ‘Wie de hele afstand tussen huis en werk fietst, krijgt daarvoor 15 cent per kilometer. Dat is net zo veel als de vergoeding voor het gebruik van de auto naar werkplekken die moeilijk met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. De voorwaarde is dat de betrokkenen elke dag het hele stuk fietsen. Alleen bij slecht weer en in de winter mogen ze de fiets thuis laten. Maar dan moeten ze met het openbaar vervoer naar hun werk. Als ze dan de auto pakken, vervalt de mooie regeling en blijft er maar 5 cent per kilometer over. Wie de hoge fietskostenvergoeding krijgt en met slecht weer met de trein gaat, moet die treinkosten zelf betalen. Dat kan omdat de hoge fietskostenvergoeding doorloopt. Een ambtenaar kan op deze manier maximaal belastingvrij 3.400 euro op zijn salaris krijgen. De vergoeding van 15 cent per kilometer geldt ook voor degenen die met de auto komen als hun werkplek moeilijk met het openbaar vervoer bereikbaar is. Dat is in elk geval zo als er minder dan twee keer per uur een bus komt of als de afstand tot de halte meer dan één kilometer is of als de betrokkene op tijden moet werken waarop het openbaar vervoer niet goed functioneert.’

Lees meer over geldzaken op nrc.nl/geld