Hormoon voor de lekkere trek

Watertanden komt door het maaghormoon ghreline. Ghreline is een boodschappermolecuul dat niet alleen een echt hongergevoel geeft, maar ook lekkere trek. Lekkere trek ontstaat bij het zien of ruiken van smakelijk eten, of zelfs alleen maar bij het vooruitzicht op een lekkere maaltijd. Het beloningssysteem en delen van de hersenen die bij motivatie zijn betrokken reageerden veel sterker op afbeeldingen van voedsel als mensen extra ghreline toegediend kregen. Canadese en Britse onderzoekers schrijven dit in het tijdschrift Cell Metabolism van 6 mei.

Ghreline wordt voornamelijk geproduceerd in het bovenste deel van de maag. De hoeveelheid ghreline in het bloed neemt tussen maaltijden geleidelijk toe om erna sterk te dalen. Daarom wordt aangenomen dat het vooral dient om honger op te wekken en eten te stimuleren. Mensen die extra ghreline krijgen toegediend tijdens een maaltijd eten dan veel meer. Dat geldt niet alleen voor dikke mensen, maar ook voor mensen met een normaal gewicht. Samen met het eetlustremmende hormoon leptine, een product van de vetcellen, geldt ghreline daarom als een van de belangrijkste regulatoren van ons eetgedrag. Beide hormonen werken via de hersenen, vooral in de hypothalamus.

Twintig proefpersonen kregen in een fMRI-scanner die hersenactiviteit kan registreren een serie foto’s te zien met afwisselend een lekkernij of een landschap. Twaalf van hen kregen bovendien ghreline toegediend, de acht overigen een placebo. Ghreline veroorzaakte bij de vertoning van de foto’s van iets eetbaars een duidelijke toename van de activiteit in een groot aantal hersengebieden, die bij de andere deelnemers achterwege bleef. De respons was het sterkst in gebieden die bij beloning en motivatie betrokken zijn.

De onderzoekers denken dat stoffen die deze effecten van ghreline in de hersenen kunnen blokkeren, bruikbare middelen tegen het ontstaan van overgewicht kunnen zijn. Daarnaast wijzen ze erop dat de gestimuleerde beloningscentra ook een rol spelen bij verslavingen. Dit kan verklaren waarom het nuttigen van calorierijke voeding voor velen verslavend onweerstaanbaar is.

    • Huup Dassen