Geen orde, dan geen eilanders

Als het Reglement van Orde niet van kracht is tijdens het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties in juni in Den Haag, blijft de Antilliaanse delegatie thuis. „Dan zal het overleg geen doorgang vinden”, aldus voorzitter Pedro Atacho van het Antilliaanse parlement .

Tijdens een overleg met Antilliaanse en Arubaanse parlementariërs heeft Kamerlid Willibrord van Beek (VVD) nu voorgesteld het Reglement van Orde van de Tweede Kamer te wijzigen, zodat het van toepassing wordt op het overleg.

Het overleg vindt halfjaarlijks plaats – afwisselend op de Antillen en in Den Haag –, maar werd in januari afgelast wegens provocerende uitspraken van Kamerlid Hero Brinkman van de Partij voor de Vrijheid (PVV) over corruptie op de Antillen. Om een tweede mislukking te voorkomen wil Atacho nu fatsoensnormen instellen.

Van Beek wil een voorstel bij de Tweede Kamer neerleggen om het reglement te wijzigen, zodat het voortaan ook geldt voor het overleg als dat in de gebouwen van de Tweede Kamer in Den Haag wordt gehouden. Hiervoor is een meerderheid van de Kamercommissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (NAAZ) én de Tweede Kamer vereist.

Aanvankelijk was de idee het reglement ongewijzigd toe te passen op het overleg. Maar hiermee moet de NAAZ unaniem instemmen. En dat zal niet gebeuren, omdat Brinkman ertegen is.

„Ik loop de officiële weg”, aldus Van Beek. „Ik vraag om een wijziging in het reglement.” Het is niet zeker of, mocht een meerderheid in de Tweede Kamer ermee instemmen, de reglementswijziging kan worden afgehandeld voor de aanvang van het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties op 16 juni.

In januari liepen Antilliaanse politici weg uit een overleg uit protest tegen PVV’er Brinkman. Deze had de eilanden daarvoor een „corrupt boevennest” genoemd dat moet worden verkocht via marktplaats.nl en wilde daarvoor geen excuses aanbieden.