Extra geld voor gevangenissen voor jongeren

Jeugdgevangenissen krijgen de komende vijf jaar 285 miljoen euro extra. Dat geld is bedoeld voor het verminderen van geweld binnen de inrichtingen, het verhogen van de opleiding van personeel, het verbeteren van de begeleiding van jongeren en het verkleinen van de groepsgrootte.

Dat heeft staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) vandaag bekendgemaakt. Zij reageert daarmee op scherpe kritiek van de Algemene Rekenkamer en de gezamenlijke inspecties op de kwaliteit van jeugdgevangenissen. De kwaliteit van jeugdgevangenissen ligt al jaren onder vuur. De recidive is hoog en nazorg nagenoeg afwezig.

De Rekenkamer concludeerde eind vorig jaar dat jeugdgevangenissen er nauwelijks in slagen om de gedetineerde jongeren te begeleiden, te heropvoeden en nazorg te bieden. Voor de 250.000 euro die het Rijk per persoon per jaar uitgeeft, leveren jeugdgevangenissen een „mager en kostbaar resultaat”. Door verzuim en door verloop onder het personeel is onduidelijk of de jongeren wel „volgens de eigen pedagogische uitgangspunten voor heropvoeding” worden behandeld. Personeel is ook te laag opgeleid.

De inspecties hadden kort daarvoor geschreven dat in zes van de veertien jeugdgevangenissen sprake is van een „ernstig risico” op een onveilig klimaat voor jongeren en het personeel. In diezelfde periode pleitten medewerkers van de inrichtingen al voor sluiting van jeugdgevangenissen omdat ze slecht werk leverden.

Een van de belangrijkste kritiekpunten van de Rekenkamer is het gebrek aan goed opgeleid personeel. Volgens Albayrak maakt de krappe arbeidsmarkt het moeilijk goede mensen te vinden. „Daarom zullen ook medewerkers op mbo-niveau geworven worden, aan wie aanvullende scholing zal worden geboden.”

Vier jaar geleden moesten de jeugdgevangenissen nog 16 procent op hun budget bezuinigen. Het extra geld dat nu beschikbaar wordt gesteld, komt uit de begroting van Justitie.