`Europa continent van ouderen`

BRUSSEL, 8 mei. Europa is een continent van ouderen geworden. Er zijn nu meer 65-plussers dan 14-minners. Twee op elke drie huishoudens heeft geen kinderen.

Het Instituut voor Familiebeleid in Europa (IPFE) stelt dat in een rapport, dat gisteren in het Europees Parlement werd gepresenteerd. De belangenorganisatie schrijft dat het aantal mensen per huishouden is gedaald van bijna drie in 1980 naar amper 2,4 momenteel. In Duitsland en Denemarken is dat zelfs 2,1 persoon. Dat komt mede doordat Europeanen steeds vaker alleen wonen en minder huwelijken sluiten. Ze trouwen ook nog op steeds latere leeftijd. De huwelijken blijven gemiddeld dertien jaar in stand, hoewel dat in Oostenrijk slechts tien jaar is.