EU pakt Italië aan voor afvalcrisis Napels

BRUSSEL. De Europese Commissie sleept Italië voor de rechter wegens de afvalcrisis in Napels. Italië moet zich verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie, omdat het zich niet houdt aan Europese regels voor afvalverwerking, vindt de Commissie. In de lente van 2007 werd in Napels en de regio Campanië gestopt met het ophalen van huisvuil, omdat de stortplaatsen vol waren. Daardoor kwamen tonnen afval op straat terecht. Later herhaalde die situatie zich. Scholen werden gesloten om redenen van gezondheid. Bewoners staken afval op straat in brand. Het directe gevaar is inmiddels geweken, stelt de Commissie, omdat de straten zijn schoongemaakt, maar zij is bang dat de situatie zich zal herhalen. ”We erkennen dat Italië voorstellen heeft gedaan om de situatie te verbeteren”, zei een woordvoerder van de Commissie. ”Maar op basis van een tijdschema dat we hebben gekregen zijn we er niet van overtuigd dat het probleem snel genoeg wordt opgelost.”