Deel donkere materie ontdekt

Astronomen van het Nederlands ruimteonderzoeksinstituut SRON hebben een deel van de verborgen materie in het heelal aangetoond. Het bestaan van die materie, een heet ijl gas dat verspreid door het heelal hangt als strengen van een kosmisch web, werd al tien jaar vermoed door theoretici. Met een voor röntgenstraling gevoelige ruimtetelescoop lukte het de verborgen materie zichtbaar te maken, zo is gepubliceerd in Astronomy and Astrophysics. „Daarmee hebben we waarschijnlijk de protonen en neutronen die we kwijt waren, gevonden en in principe de hoeveelheid materie in het heelal die we thuis kunnen brengen verdubbeld”, zegt promovendus Norbert Werner. Niettemin bestaat slechts 5 procent van het heelal uit materie zoals wij die kennen: protonen en neutronen die samen met elektronen atomen vormen waaruit sterren, planeten en het leven daarop zijn opgebouwd. De rest bestaat uit mysterieuze donkere materie. (ANP)

Rectificatie / Gerectificeerd

correcties en aanvullingen

Donkere materie

De kop boven het bericht Deel donkere materie ontdekt (8 mei, pagina 3) is onjuist. Donkere materie is een hypothetische materie, die onzichtbaar is. De materie die nu is ontdekt, bestaat uit protonen en neutronen en is geen donkere materie . Verondersteld wordt dat in totaal 5 procent van het heelal uit ‘normale’ materie bestaat. Daarvan was 2,5 procent al bekend; met deze vondst is wellicht de andere 2,5 procent aangetoond.