Brede steun voor regels

Het Europees Parlement heeft vanmorgen met een grote meerderheid een reeks gedragsregels voor lobbyisten aangenomen. Belangenbehartigers die opereren bij het parlement moeten zich laten registeren, openbaarheid geven over hun opdrachtgevers en over hun financiële middelen. Voortaan moeten ook rapporteurs van het Europarlement hun bronnen vermelden.

Met deze maatregelen hoopt het parlement het werk van lobbyisten in het besluitvormingsproces transparanter te maken.

Met de vanmorgen aangenomen maatregelen gaan de europarlementariërs verder dan de voorstellen die de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, in het vooruitzicht heeft gesteld voor alle Brusselse instellingen. In de visie van eurocommissaris Siim Kallas (Administratieve zaken) volstaat een registratie op vrijwillige basis.

Net als het Europarlement verwelkomt Kallas de komst van een interinstitutionele werkgroep die registratie van lobbyisten bij de drie instellingen moet voorbereiden. Die commissie zou wat hem betreft voor het einde van dit jaar nog haar werk moeten afronden. Het parlement wil dat de gedragscodes voor de verkiezingen volgend jaar juni van kracht worden. Zo niet, dan vrezen de parlementariërs een lange vertraging.

Verschillende leden van het parlement uitten tijdens een debat voorafgaand aan de stemming hun zorgen over de grote invloed van het bedrijfsleven op de Europese besluitvorming. Monica Frassoni (Groenen) zei dat het gros van de amendementen in de omstreden chemierichtlijn REACH was aangeleverd door de chemische industrie. „Brussel heeft de naam dat bedrijven hier de toon bepalen.”

Volgens Jens-Peter Bonde, een eurosceptische parlementariër uit Denemarken, houden „heel wat” multinationals kantoor in het parlementsgebouw. „Non-gouvernementele organisaties en midden- en kleinbedrijven komen niet aan bod, terwijl juist zij onze steun het meest nodig hebben.”

De Britse conservatieve parlementariër Philip Bradbourn hekelde juist dat ngo’s met subsidie van de Commissie diezelfde Commissie proberen te beïnvloeden. Ook de onbeperkte toegang die lobbyisten in het parlementsgebouw hebben, is volgens de Brit niet bevorderlijk voor de transparantie van het politiek proces.