Beroepsmilitair met Turkse nationaliteit blijft dienstplichtig

DEN HAAG. Nederlandse beroepsmilitairen die ook de Turkse nationaliteit hebben, krijgen geen vrijstelling van de Turkse dienstplicht. Dat heeft minister Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) gisteren gemeld aan de Tweede Kamer. Verhagen kaartte eind maart, op aandringen van de Kamer, de kwestie aan bij zijn Turkse ambtgenoot. De Turkse autoriteiten blijven erbij dat alleen mensen met een dubbele nationaliteit die in een ander land de dienstplicht hebben vervuld, kunnen worden uitgezonderd van de Turkse dienstplicht. Er wordt geen ontheffing verleend aan beroepsmilitairen in landen waar de dienstplicht is afgeschaft of opgeschort, zoals in Nederland.