Top OM kritiseert aanpak wietteelt

De aanpak van illegale hennepteelt in Nederland schiet tekort. Het overheidsoptreden ertegen is symptoombestrijding, terwijl de grote bazen, zoals organisatoren en handelaren buiten schot blijven. Dat schrijft de top van het Openbaar Ministerie (OM), het College van procureurs-generaal, in zijn vanochtend gepresenteerde Jaarbericht 2007.

Bestrijding van illegale hennepteelt is prioriteit voor justitie. Het gaat om een sector die deels in handen is van de georganiseerde criminaliteit en die een bron is van ernstige geweldsdelicten, aldus het college. Vorig jaar zijn bij de bestrijding successen geboekt in Zuid-Nederland, waardoor telers gestopt zijn of uitgeweken naar België of Duitsland. Maar in het algemeen wordt de wietteler weinig in de weg gelegd.

De OM-top schrijft verder dat vorig jaar opnieuw meer openlijke geweldpleging en mishandeling is geregistreerd. Openlijke geweldpleging is sinds 2002 toegenomen met 54,3 procent. Het aantal gevallen van mishandeling was 7,5 procent hoger dan een jaar eerder.

Het aantal seksuele misdrijven – verkrachting, aanranding – daalde ten opzichte van 2006. Ook moord, doodslag en diefstal met geweld kwamen vorig jaar minder vaak voor dan in 2006.

Opmerkelijk is volgens het OM de toename van minderjarige vrouwelijke én bejaarde verdachten. Het aantal criminele meisjes was 6.600, een stijging met 11,1 procent in vergelijking met 2006. Afgezet tegen 2002 bedraagt die stijging 54,6 procent. Het aantal ‘verdachten’ jonger dan 13 jaar is nauwelijks gestegen. Een verklaring voor de toename van verdachte senioren heeft justitie niet. Vorig jaar ging het om 4.500 verdachten ouder dan 65 jaar.

Openbaar Ministerie: pagina 3

Commentaar: pagina 7

Jaarbericht 2007 van het OM via nrc.nl/binnenland