Terwijl mijn telefoon van het laatste streepje energie leeft en de trein mijn bestemming bijna bereikt, maak ik zo snel als ik kan mijn tweede honderdzestig af.

    • Hendrik Jan van den Akker