Rijbewijs

Escazu, Costa Rica. De aan lager wal geraakte keuringsarts ondervraagt met een sigaret tussen de lippen.

In hoog tempo vult hij het vragenformulier in dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een Costa-Ricaans rijbewijs. Vragen worden in matig Engels afgevuurd op de Amerikaanse dame die voor mij aan de beurt is. Ze geeft snel en adequaat antwoord. Bij de vraag „How is life?” aarzelt ze even, maar antwoordt toch al snel „Fine, thank you”.

De arts kijkt in verwarring op van zijn formulier en neemt zijn sigaret uit de mond.

Dan herhaalt hij zijn vraag „Housewife?”

Justus Kramer Schippers

    • Justus Kramer Schippers