Raad van State: dijk niet doorsteken

Den Haag, 7 mei. De Raad van State heeft vandaag besloten dat de gemeente Drimmelen en het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant geen dijken mogen doorsteken in natuurgebied de Zuiderklip. De Raad verwierp het bestemmingsplan, mede omdat er geen milieu-effectrapportage is opgesteld. De gemeente en het college willen de Zuiderklip vol laten lopen met water om het gebied te laten aansluiten op de Biesbosch. Een omwonende maakte hier bezwaar tegen. Volgens haar zou vuil water uit de Maas het gebied binnen kunnen dringen. De Raad heeft nu geoordeeld dat dit niet kan worden uitgesloten.