`Opheldering over salafistisch onderwijs`

Rotterdam. Het Utrechtse raadslid Bert van der Roest (PvdA) wil dat burgemeester Wolfsen bekijkt of de salafistische cursussen die sinds 2006 in zijn stad worden gegeven, geoorloofd zijn. De cursussen worden verzorgd door het Islamitische Instituut voor Opvoeding en Educatie. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst ziet het salafisme als een onverdraagzame en ondemocratische beweging. De cursussen worden volgens de website van het Instituut ook in Den Haag en Amsterdam gegeven.