ik@nrc.nl

Escazu, Costa Rica. De aan lager wal geraakte keuringsarts neemt het interview af, sigaret tussen de lippen. In hoog tempo vult hij het vragenformulier in dat noodzakelijk is voor het verkrijgen van een Costa Ricaans rijbewijs.

Vragen worden in matig Engels afgevuurd op de Amerikaanse dame die voor mij aan de beurt is. Ze geeft snel en adequaat antwoord. Bij de vraag ‘How is life?’ aarzelt ze even, maar antwoordt toch al snel „Fijn, dank u”.

De arts kijkt in verwarring op van zijn formulier en neemt zijn sigaret uit de mond. Dan herhaalt hij zijn vraag „Housewife?”

Justus Kramer Schippers

Mail dan ook eens een ikje naar ik@nrc.nl. Zie voor spelregels: nrc.nl/ik

    • Justus Kramer Schippers