EU: CO2 uit kolencentrale opslaan

Nieuwe kolencentrales in de EU, waaronder de vijf die Nederland wil bouwen, moeten vanaf 2015 verplicht minstens 90 procent van hun CO2-uitstoot afvangen en opslaan in de bodem. Een extra financiële prikkel moet energiebedrijven ertoe bewegen te investeren in deze techniek.

Deze plannen presenteerde de liberale Europarlementariër Davies gisteren in Brussel. Het Europees Parlement spreekt zich de komende maanden uit over het voorstel van de Brit, die is aangesteld als rapporteur over dit onderwerp.

Door de voortdurende bouw van nieuwe kolencentrales in Europa – de komende vijf jaar zijn er vijftig gepland – is het volgens Davies van groot belang dat de afvang en opslag van CO2 een succes wordt. „Anders wordt het halen van de Europese klimaatdoelstellingen welhaast onmogelijk.” Een kwart van de CO2-uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door energiecentrales.

Davies wil energiebedrijven die CO2 afvangen en opslaan extra emissierechten geven die ze kunnen verkopen. „Zo profiteren ze dubbel, voor de CO2 die ze opslaan hoeven ze sowieso niet te betalen.”

De Brit verwijt de EU-landen hun beloftes over proeven met de afvang van broeikasgassen niet na te komen. „Alleen Nederland heeft twee projecten aangekondigd, maar die zijn pas na 2020 volledig operationeel. De belofte was 2015”, aldus Davies.

Een woordvoerder van het ministerie van VROM laat weten dat Nederland een verplichte opslag van CO2 voorlopig niet steunt. „We willen eerst kijken in hoeverre ondergrondse opslag technisch en financieel haalbaar is”, aldus de woordvoerder. Ook de extra financiële prikkel die Davies voorstelt, krijgt geen Nederlandse steun. „Wij houden vast aan de plannen van de Europese Commissie. Daarin staat dat je niet hoeft te betalen voor de CO2 die je ondergronds opslaat.” Eerder sprak minister Van der Hoeven (Economische Zaken, CDA) de ambitie uit dat Nederland een centrale rol gaat spelen bij de opslag van broeikasgassen in Europa. Onder andere lege aardgasvelden zouden daarvoor in Nederland geschikt zijn. Volgende maand organiseert Nederland samen met Saoedi-Arabië in Amsterdam een grote conferentie over de opslag van broeikasgassen.

Davies zegt mondelinge steun voor zijn plannen te hebben van eurocommissaris Dimas (Milieu).