Bond ouderen treedt tot FNV toe

De ouderenbond ANBO sluit zich aan bij vakcentrale FNV. De federatieraad van de FNV keurde gisteren de toetreding van de ouderenbond goed. De verenigingsraad van de ANBO gaf al eerder toestemming voor het aanschuiven bij de vakcentrale.

Door het aanhaken van de ANBO bij de vakcentrale stijgt het ledenaantal van de gebundelde vakbonden tot bijna 1,4 miljoen. De ouderenorganisatie wordt met ruim 190.000 aangesloten leden de derde FNV-bond. Daarmee heeft de bond recht op een zetel in de Sociaal-Economische Raad, al is volgens een woordvoerder van de vakcentrale nog niet zeker of die ook echt naar de ANBO gaat. Wel krijgt de ouderenorganisatie nu inspraak in SER-commissies over ouderenbeleid, en „de noodzaak daartoe wordt alleen maar groter”, volgens Liane Wubbels, directeur van de ANBO.

De aansluiting van de ouderenbond, specifiek gericht op onder meer seniorenhuisvesting en zorg, moet ervoor zorgen dat de leegloop van gepensioneerde leden bij de FNV-bonden minder groot wordt. Daarbij biedt de aansluiting „op termijn mogelijkheden bij de sectorbonden om meer jongeren en minderheden te werven”, aldus FNV-bestuurder Leo Hartveld.

De ANBO treedt op 1 januari 2009 toe. Die opname in de grootste vakcentrale van Nederland heeft veel moeite gekost. Oorspronkelijk zou de aansluiting al op 1 januari van dit jaar plaatsvinden, maar tegenstand vanuit de achterban heeft het proces vertraagd. Vanuit de leden van de ANBO was er kritiek, ongeveer 5 procent van de leden zei van tevoren zijn lidmaatschap op te zeggen als de ANBO bij de FNV zou gaan.

Op zijn beurt vond vakbond FNV Bondgenoten dat ANBO te veel een ouderenbond in plaats van een vakbond is. De ANBO richt zich alleen op belangenbehartiging voor gepensioneerden, niet op rechten van werknemers tot 65 jaar, was de kritiek. Van de bondsraad van FNV Bondgenoten stemde ruim tweederde tegen toetreding. „Maar de twee partijen hebben gisteren een goed gesprek gehad”, aldus de woordvoerder van de vakcentrale. „Bovendien hebben we nog maanden de tijd om alles goed te regelen.”