Bankiers zijn bang voor een recessie

Amsterdam. Nooit noemden bankiers liquiditeit als belangrijk risico, maar plotseling staat dit punt van beschikbaarheid van geld bovenaan de lijst van belangrijkste risico`s voor de financiële sector. Althans, volgens de 376 hooggeplaatste functionarissen in de financiële wereld die zijn ondervraagd voor het Banking Banana Skins onderzoek van de Britse financiële denktank Centre for Study of Financial Innovation (CSFI). Het onderzoek onderstreept hoe hard de kredietcrisis is aangekomen bij bankiers. Uit het feit dat bij hetzelfde onderzoek twee jaar geleden liquiditeit nog niet als risico voorkwam, kan worden afgeleid dat banken de omvang van de huidige crisis waarin ze zelf moeilijk aan geld kunnen komen, niet hebben zien aankomen. Dat ze met de grote hoeveelheid kredieten en de daarvan afgeleide producten (derivaten) risico liepen, wisten ze twee jaar geleden al wel, want die kwamen toen ook in de topvijf voor.