Bankier UBS in VS verhoord om fraude

Een topbankier van de Zwitserse bank UBS is eind april korte tijd vastgehouden door het Amerikaanse ministerie van Justitie in verband met mogelijke betrokkenheid van de bank bij belastingontduiking. Dat heeft UBS bevestigd naar aanleiding van onderzoek van de Financial Times.

Volgens de krant zou het gaan om Martin Liechti, hoofd Noord- en Zuid-Amerika van UBS in Zürich. De zakenbank van UBS zou tussen 2000 en 2007 klanten hebben geadviseerd hoe ze onder bepaalde belastingaanslagen uit zouden kunnen komen. De bank weigert inhoudelijk commentaar op deze aantijgingen, maar laat weten dat de medewerker als getuige is gehoord door het Amerikaanse ministerie van Justitie. De medewerker wordt volgens UBS niet verdacht van crimineel gedrag.

UBS bevestigde tevens dat er ook een onderzoek plaatsvindt van de Securities and Exchange Comission, de Amerikaanse beurstoezichthouder. Centrale vraag daarbij is of medewerkers van UBS-Zwitserland „betrokken waren bij activiteiten in relatie tot hun in de VS woonachtige klanten waardoor UBS-Zwitserland aanleiding zag zich bij de SEC te registreren als effectenhandelaar of beleggingsadviseur”. Anders gezegd: of UBS al handelde namens Amerikaanse klanten zonder een officieel verzoek ingediend te hebben bij de SEC. UBS zegt volledig mee te werken aan dat onderzoek. UBS sloot in november haar Amerikaanse adviestak in Zürich.

Vorige week werd bekend dat ook de Rabobank mogelijk betrokken is bij een belastingschandaal in de VS. Een klokkenluider die tot 2002 bij de bank werkte, zou documenten hebben waaruit zou blijken dat Rabobank als financier heeft opgetreden voor Amerikaanse bedrijven die de belastingen wilden ontduiken. Rabobank erkent dat er een onderzoek loopt naar de bank, maar zegt dat er vooralsnog niets mis is, omdat de bank slechts „zijdelings” bij de zogenoemde tax-shelters betrokken is.

In zijn algemeenheid kampen steeds meer Europese bedrijven met de regeldruk in de VS, die veel strenger is dan in Europa.