Amsterdamse energiecentrale voorlopig dicht

De nieuwe hoogrendement-afvalenergiecentrale (HR-centrale) in Amsterdam ligt nog ten minste een half jaar stil. Eerst moeten problemen met de fundering van het gebouw worden opgelost. Dat heeft de Amsterdamse wethouder Gehrels gisteren in een brief aan de gemeenteraad laten weten.

In haar brief schrijft Gehrels (PvdA, kunst, sport, bedrijven) dat de nieuwe centrale „in het gunstigste geval” over zes maanden in bedrijf kan worden genomen. De wethouder houdt echter ook rekening met een scenario waarin de centrale pas „ver in 2009” stroom zal gaan leveren. De tegenvaller kost het Amsterdamse Afval Energiebedrijf (AEB) ten minste 600.000 euro per week aan inkomsten.

In de nieuwe HR-centrale, gelegen in het Westelijk Havengebied, wordt energie opgewekt door het verbranden van afval. De centrale is in augustus 2007 in bedrijf genomen, maar ligt sinds februari deels stil. Door eerdere vertragingen in de bouw viel het project 90 miljoen euro duurder uit dan gepland. De totale kosten kwamen uit op 450 miljoen euro.

In februari dit jaar brak de as van de generator van de turbine van de nieuwe centrale. Ook een nieuwe as bleek kort daarop uit het lood te lopen.

Inmiddels is door onderzoek vastgesteld dat dit mede werd veroorzaakt door de fundering. Hoewel het gebruikelijk is dat een gebouw zich na oplevering ‘zet’, is in dit geval sprake van een „niet gelijkmatige verzakking”, aldus wethouder Gehrels. Bovendien is vastgesteld dat de ‘turbinetafel’ waarop de generator rust „niet sterk en stijf genoeg” is om de trillingen van de turbine op te vangen. Daardoor ‘tordeert’ de turbinetafel en komen er krachten op de turbine-as te staan.

De problemen met de HR-centrale hebben grote financiële gevolgen voor het AEB. „Als zich bij de herstelwerkzaamheden aan de turbinetafel geen verdere tegenvallers voordoen”, schrijft wethouder Gehrels, „dan zal het operationeel resultaat op de nul gehouden kunnen worden.” Als blijkt dat ook de fundamenten moeten worden vernieuwd zal het veel langer duren voordat de nieuwe centrale weer in gebruik zal worden genomen en zal het „operationele resultaat verslechteren”.

Een onafhankelijke onderzoekscommissie concludeerde vorig jaar al dat „er voortdurend wijzigingen en aanpassingen in het ontwerp zijn aangebracht.” Het Amsterdamse college van B en W heeft inmiddels juristen in de arm genomen.