Aanklacht tegen falend afvalbeleid beroert Italië niet

Het besluit van de Europese Commissie om de Italiaanse regering voor het Europees Hof van Justitie te dagen wegens de afvalcrisis, heeft in Italië vooralsnog niet veel indruk gemaakt. Beoogd premier Silvio Berlusconi is nog te druk met het formeren van zijn regering.

De Europese Commissie besloot gisteren Italië aan te klagen, „omdat de tot nu toegenomen maatregelen onvoldoende zijn om de (afval)problemen voor de lange termijn op te lossen”. De topambtenaar die speciaal belast is met de aanpak van de vuilnisproblemen, Gianni de Gennaro, is er weliswaar in geslaagd in delen van Napels en omgeving de rommel van straat te halen, maar er is nog geen duurzaam afvalverwerkingssysteem opgezet. Het afval wordt opgeslagen op tijdelijke stortplaatsen of afgevoerd naar Duitsland. Van afvalscheiding is geen sprake en de geplande vuilverbrandingsinstallaties zijn nog niet in gebruik.

Plannen voor een nieuwe stortplaats leidden deze week tot grote spanningen in het noordwesten van Napels. Omwonenden hebben de wegen naar de nieuwe stortplaats in een steengroeve gebarricadeerd.

Wie namens de nieuwe regering Berlusconi het gigantische vuilnisprobleem gaat oplossen is onduidelijk, aangezien nog niet bekend is wie minister van Milieu wordt. Berlusconi zelf heeft aangekondigd de eerste ministerraad in Napels te houden en de komende periode drie dagen per week in Napels door te brengen, totdat de vuilniscrisis onder controle is.

De procedure bij het Europees Hof van Justitie zal een jaar tot anderhalf jaar duren. Mocht Italië dan nog geen resultaten hebben geboekt dan moet het rekening houden met hoge boetes.

Ook de regio Lazio met als hoofdstad Rome heeft gisteren een gele kaart gekregen van de Commissie. Ondanks herhaalde verzoeken heeft Lazio nog geen afvalverwerkingsplan dat voldoet aan Europese eisen. Slechts 12 procent van het afval wordt gescheiden opgehaald. De grootste stortplaats zal spoedig vol zijn.

„De waarschuwing die de Europese Unie naar de regio heeft gestuurd, klinkt als de laatste trein voordat ook Lazio eindigt als Campanië”, aldus de net aangetreden burgemeester van Rome, Gianni Alemanno.