Het nieuws van 7 mei 2008

Doorwerken na 65ste steeds populairder

Den Haag. Steeds meer werknemers zijn bereid door te werken tot hun 65ste jaar. Dat blijkt uit een onderzoek dat minister Donner (Sociale Zaken, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Eind vorig jaar werden 22.000 mensen ondervraagd over hun arbeidsomstandigheden. Eén op de drie deelnemers zei daarbij bereid te zijn om door te werken tot zijn 65ste jaar. Twee jaar eerder was dat één op de vijf werknemers. De animo is het grootst bij werknemers tot 20 jaar: 44 procent wil doorwerken. Bij werknemers van rond de dertig jaar en jonge vijftigers is de bereidheid het kleinst. Van deze groepen wil iets meer dan 30 procent doorgaan tot 65 jaar. Uit de enquête blijkt verder dat de bereidheid om langer door te werken sterk verschilt per sector. In de bouw is die bereidheid het geringst (25 procent), terwijl de landbouw en visserij de meeste werknemers heeft die willen doorwerken (40 procent). Ook in de sectoren cultuur, overige dienstverlening en onderwijs willen verhoudingsgewijs veel werknemers doorwerken tot 65. Minister Donner schrijft in een begeleidende brief aan de Kamer dat de enquête laat zien dat de discussie over langer doorwerken die het kabinet in gang heeft gezet, effect sorteert. Met het oog op de vergrijzing en krappe arbeidsmarkt, vindt het kabinet het belangrijk dat meer oudere werknemers aan de slag zijn en dat ze langer doorwerken. Donner komt binnenkort met een nota waarin hij maatregelen bekendmaakt om werknemers te stimuleren langer door te werken. Hij denkt onder meer aan een bonus op de AOW voor mensen die ook na hun 65ste jaar willen doorwerken.

Plan: afvangen CO2 kolencentrales moet in 2015 verplicht zijn

Brussel. Nieuwe kolencentrales in de Europese Unie, waaronder de vijf die Nederland wil bouwen, moeten vanaf 2015 verplicht minstens 90 procent van hun CO2 afvangen en opslaan in de bodem. Een extra financiële prikkel moet energiebedrijven ertoe bewegen te investeren in deze techniek. Deze plannen presenteerde de Britse liberale europarlementariër Chris Davies gisteren in Brussel. Het Europees Parlement spreekt zich de komende maanden uit over het voorstel van de Brit, die is aangesteld als rapporteur over dit onderwerp. Door de voortdurende bouw van nieuwe kolencentrales in Europa, de komende vijf jaar zijn er vijftig gepland, is het volgens Davies van groot belang dat de afvang en opslag van CO2 een succes wordt. ”Anders wordt het halen van de Europese klimaatdoelstellingen welhaast onmogelijk.” Een kwart van de CO2-uitstoot in de EU wordt veroorzaakt door energiecentrales. Davies wil energiebedrijven die CO2 afvangen en opslaan extra emissierechten geven die ze kunnen verkopen. ”Zo profiteren ze dubbel, want voor de CO2 die ze opslaan hoeven ze sowieso niet te betalen.” De Brit verwijt de EU-landen hun beloftes over proeven met de afvang van broeikasgassen niet na te komen. ”Alleen Nederland heeft twee projecten aangekondigd, maar die zijn pas na 2020 volledig operationeel. De belofte was 2015”, aldus Davies. Een woordvoerder van het ministerie van VROM laat weten dat Nederland een verplichte opslag van CO2 voorlopig niet steunt. ”We willen eerst kijken in hoeverre ondergrondse opslag technisch en financieel haalbaar is”, aldus de woordvoerder.