Wiet werd slechter door ingrijpen politie

Het harde optreden van de politie tegen wietkwekers leidt ertoe dat goede wiet moeilijk te verkrijgen is. Er wordt nu meer versneden. Legaliseer de teelt, zegt Nicole Maalsté.

Er zijn serieuze aanwijzingen dat er iets aan de hand is in cannabisland. Werd het beleid op het gebied van cannabis in Nederland jarenlang ingegeven door overwegingen op het gebied van de volksgezondheid, de laatste jaren is het veeleer het domein geworden van Justitie.

Het hardere vervolgingsbeleid van politie en justitie is er verantwoordelijk voor dat de kwaliteit van wiet de laatste jaren sterk achteruit is gegaan. Het optreden van de politie heeft namelijk vooral de kleine, idealistische thuiskweker getroffen, een gegeven dat de politie niet ontkent.

Insiders uit de branche stellen dat de kwaliteit rond 2000 optimaal was. Het aanbod bestond toen nog maar voor een klein deel uit geïmporteerde cannabisproducten. Coffeeshopondernemers konden toezien op de kwaliteit omdat zij zelf contacten onderhielden met de telers.

Sinds de politie de netwerken van de coffeeshops ging verstoren, zijn de kleine idealistische telers ermee opgehouden en vervangen door zogenoemde risico-aanvaarders: ‘broodtelers’, goudzoekers en mensen met een criminele achtergrond. Coffeeshopondernemers zijn daardoor in toenemende mate aangewezen op tussenhandelaren, die zich ook bezighouden met de export van nederwiet. Daarmee lijken de markten voor de export en de coffeeshopbevoorrading steeds meer door elkaar te lopen.

Controle op de kwaliteit van de wiet is steeds moeilijker geworden. Versnijdingstechnieken, waarbij wiet wordt verzwaard of uiterlijk verbeterd door stoffen toe te voegen, zijn sterk in ontwikkeling. Het gebeurt niet meer met zand, zetmeel of glasvezels – wat nog vrij eenvoudig te detecteren was – maar met veel gemenere, vloeibare versnijdingsmiddelen.

Uit de coffeeshopbranche komen klachten over de moeilijke verkrijgbaarheid van kwalitatief goede wiet en over de explosief stijgende prijzen. Inmiddels wordt er rond de 4.000 euro voor een kilo nederwiet betaald. Dat is 1.000 euro meer dan vorig jaar.

De scheidend voorzitter van de Nederlandse Politiebond (NPB), Hans van Duijn, stelde op 23 april in NRC Handelsblad dat de drugsbestrijding veel geld kost en niets heeft opgeleverd. Legalisering is volgens hem de enige oplossing. Eerder stelde advocaat-generaal Jules Wortel dat de repressieve aanpak van cannabis contraproductief is en meende de Amsterdamse hoofdcommissaris van de politie Riessen dat legalisering van de wietteelt de enige structurele oplossing is.

De volksgezondheid vraagt om wijze besluitvorming. Toch wordt er tegen beter weten in opnieuw gekozen voor een hardere aanpak. Reden hiervoor is dat de politieke wil voor een structurele oplossing ontbreekt. Politici lijken liever hun vingers niet te branden aan deze materie en leggen de wetenschappelijke feiten en ervaringen uit het veld naast zich neer.

Repressieve aanpak van hennepteelt speelt echter criminelen in de kaart. De drooglegging van alcohol heeft indertijd aangetoond hoe de criminaliteit zich kan ontwikkelen,wanneer een gewild product in de illegaliteit terechtkomt. De politiek had hieruit allang lessen moeten trekken. Alleen met goede wet- en regelgeving breng je dit criminaliseringsproces tot stilstand.

Nicole Maalsté schreef het boek Polderwiet. Zij maakte een documentaire over nederwiet.

    • Nicole Maalsté