Regering België dreigt alweer uiteen te vallen

Ruim anderhalve maand nadat Yves Leterme werd beëdigd als premier van België dreigt zijn regering al weer uiteen te vallen. Aanleiding voor de nieuwe crisis is het omstreden kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.

Gisterenavond riep de Vlaamse christen-democraat Leterme de kopstukken van de coalitiepartijen bij elkaar voor crisisberaad.

De crisis gaat over een kwestie die ook veel Belgen onbegrijpelijk noemen. Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) is het enige tweetalige kiesdistrict in België. Het bestaat uit de negentien gemeenten van het gewest Brussel, dat tweetalig is, en 35 omliggende gemeenten die bij Vlaanderen horen. Franstaligen in de Vlaamse gemeenten kunnen daar stemmen op de Brusselse kopstukken van Franstalige partijen. Vlaamse politici vrezen dat die gemeenten ‘verfransen’. Ze willen daar een einde aan maken door het kiesdistrict te splitsen in een Brussels en een Vlaams deel.

Over de inhoud van het probleem zou de afgelopen dagen niet zijn gesproken. De partijen zeggen alleen te onderhandelen over de wijze waarop de onderhandelingen worden gevoerd. Dat daar nu een crisis over ontstaat, toont volgens waarnemers aan hoe diep het wantrouwen is tussen coalitiepartners. De nieuwe regering, die toch al moeizaam tot stand kwam, is pas zes weken aan het werk.

Vlaamse partijen hebben steeds gezegd in de Kamer te zullen stemmen over splitsing van ‘BHV’, als dat kan. Donderdag is de eerste gelegenheid daartoe. De Vlaamse politici zijn in de Kamer in de meerderheid. Franstalige partijen kunnen voorkomen dat er in de Kamer over de kwestie wordt gestemd. Maar ze hebben aangekondigd dat niet te zullen doen.

Ondertussen zeggen alle partijen te willen onderhandelen. Het komt er op neer dat de Vlamingen tegen de Franstaligen zeggen: houd ons tegen, anders moeten we gaan stemmen. En de Franstaligen zeggen de Vlamingen: we willen graag praten maar jullie moeten een gebaar maken door niet te stemmen.