Reacties: nrc.nl/commentaar

Dat komt niet in de buurt van een aantasting van de persvrijheid, maar is een regelrechte poging totaantasting van die vrijheid.

(Frits Olivier op 5 mei over ‘Staat versus Opinio’)