PvdA-raadslid wil opheldering over salafistisch onderwijs

Het Utrechtse raadslid Bert van der Roest (PvdA) wil dat zijn partijgenoot burgemeester Wolfsen gaat kijken of de salafistische cursussen die sinds 2006 in zijn stad worden gegeven, geoorloofd zijn.

De cursussen worden verzorgd door het Islamitische Instituut voor Opvoeding en Educatie. Directeur daarvan is Suhayb Salam, zoon van imam Ahmad Salam die weigerde Rita Verdonk de hand te schudden. De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) ziet het salafisme als een onverdraagzame en ondemocratische beweging.

De cursussen worden volgens de website van het Instituut ook in Den Haag en Amsterdam gegeven. Raadslid Van der Roest wil weten hoe groot het instituut is, hoeveel cursisten er zijn en hoe het wordt gefinancierd, zo zegt hij in een reactie. „Dat is nu vrij duister.”

Van der Roest baseert zijn oproep op het werk van journalist Patrick Pouw, die ruim een jaar lang de salafistische cursussen volgde en er het boek Salaam, een jaar onder orthodoxe moslims over schreef. Het verscheen twee weken geleden.

Leermeester Salam zou iedere les hebben gezegd dat ongelovigen gehaat moeten worden. Een studente die een bijbel in huis had, werd geadviseerd deze te verbranden.

Van der Roest vindt dergelijk gedachtengoed niet stroken met de Nederlandse democratische rechtstaat, „zeker in een periode dat we bevrijding aan het vieren zijn. Als waar is wat ik denk dat waar is over deze cursussen, dan kan dit gewoon niet.” Van der Roest zegt dat het instituut geen subsidie van de overheid krijgt maar van „,moskeeën”.

Salam wist dat Pouw journalist was, zo meldde hij eerder aan het programma Netwerk. Hij zei daar dat „alle beweringen over haat zaaien onzin zijn”. Wolfsen was niet bereikbaar voor commentaar.