`Psychiater moet alerter zijn op mishandeling kind`

Den Haag, 6 mei. Psychiaters met vermoedens van kindermishandeling hebben vaak veel meer mogelijkheden om alarm te slaan dan ze zelf denken. Dat heeft de Inspectie voor de Jeugdzorg vandaag geconcludeerd bij de presentatie van het jaarverslag over 2007. Volgens de inspectie komt het met name in de geestelijke gezondheidszorg regelmatig voor dat psychiaters en andere hulpverleners bij de behandeling van ouders merken dat er ook problemen zijn met hun kinderen. Vaak doen ze niets met die signalen, stelt de inspectie. De inspectie wil dat de vermoedens van kindermishandeling worden doorgegeven aan bijvoorbeeld een Bureau Jeugdzorg.