Minder jongeren roken door verbod

Door een rookverbod in de horeca begint veertig procent minder jongeren met roken. Dat schrijven Amerikaanse wetenschappers in het gisteren verschenen meinummer van Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Vanaf 1 juli mag in de Nederlandse horeca niet meer gerookt worden. Het verbod wordt ingesteld om het personeel te beschermen tegen de gevolgen van meeroken. Het Amerikaanse onderzoek toont aan dat een rookverbod niet alleen een positief effect heeft op de gezondheid van horecapersoneel, maar dat door het verbod ook minder jongeren gaan roken.

In de Amerikaanse staat Massachusetts geldt sinds 2004 een rookverbod, maar soms kunnen bezoekers roken in speciaal daarvoor bestemde ruimtes en in sommige steden is roken zelfs toegestaan. De onderzoekers vergeleken steden waar in de horeca niet gerookt mocht worden met steden waar dat wel mocht. Het onderzoek duurde vier jaar. Enquêtes onder 2.791 jongeren uit meer dan driehonderd steden werden ervoor geanalyseerd.

In de steden waar roken in de horeca niet mocht, rookten de jongeren beduidend minder dan in steden waar roken toegestaan was. Als speciale rookruimten bestonden, had dat geen invloed op het rookgedrag. Het verbod zorgt ervoor dat jongeren die experimenteren met sigaretten geen gewoonterokers worden. Een verbod voorkomt niet dat een jongere een keer een sigaret probeert.

De wetenschappers vermoeden dat als er in de horeca niet gerookt wordt, minder jongeren gaan roken doordat ze zich minder bewust zijn van het aantal rokers in de samenleving. Ook denken ze dat een rookverbod de sociale acceptatie van roken verlaagt. Hierdoor zou een jongere zich bezwaard voelen zijn of haar rookgedrag voort te zetten.