Gevaar uranium in bodem daalt snel

rotterdam, 6 mei. Het gevaar van bodem die vervuild raakte met verarmd uranium neemt snel af. Dat komt door bodemschimmels die uranium omzetten in verbindingen die planten en dieren maar moeilijk opnemen. Britse onderzoekers ontdekten dit bij proeven met geselecteerde schimmels die zij kweekten in petri-schaaltjes met plakjes metallisch uranium (Current Biology, 6 mei). Verarmd uranium, veel toegepast in munitie, is nauwelijks radioactief maar heeft een `gewone` chemische giftigheid vergelijkbaar met lood en cadmium. In vochtige, goed doorluchte grond ontstaan uit uranium diverse oxiden. Met de vele zuren die schimmels vaak uitscheiden (vooral oxaalzuur) en in aanwezigheid van voldoende fosfaat kunnen die worden omgezet in slecht opneembare uranyl-fosfaten.