Geloofsleiders: sober leven voor klimaat

BRUSSEL. Leiders van christelijke, islamitische en joodse gemeenschappen in Europa pleiten voor een soberder leven om zo de klimaatverandering te beperken. ”We moeten bescheidener leven. Niet meer zo veeleisend zijn. Geen dingen meer kopen, eten of gebruiken die we toch niet nodig hebben”, zei een Sloveense kardinaal gisteren na een ontmoeting van 21 religieuze leiders in Brussel. De leiders spraken ook over verzoening, onder meer tussen moslims en christenen.