Einde aan eeuwigheid van Turkmenbasji

Moskou. De huidige Turkmeense leider, Goerbangoeli Berdymoechamedov wil dat de beeltenis van zijn voorganger wordt weggehaald. Saparmoerat Nijazov, de voormalige leider van Turkmenistan, overleed in 2006, maar hij staat nog altijd als gouden standbeeld in het centrum van de hoofdstad Asjgabat. Zijn twaalf meter lange verschijning siert de top van een twintig verdiepingen tellend flatgebouw en roteert met de zon mee. Nijazov, die zich Turkmenbasji (Vader van alle Turkmenen) liet noemen, heerste 21 jaar lang als een despoot over het Centraal-Aziatische land en ontwikkelde een extravagante persoonlijkheidscultus. Berdymoechamedov geldt als een softere versie van zijn voorganger, maar het ziet er niet naar uit dat er een einde komt aan de eenpartijstaat.