Een oorlog die weinig heeft toegevoegd

David Halberstams The Coldest Winter (Hyperion, €30,–) is een schitterende geschiedenis over de oorlog in Korea, schrijft Jan Blokker. n Zie pagina 3

David Halberstams The Coldest Winter (Hyperion, €30,–) is een schitterende geschiedenis over de oorlog in Korea, schrijft Jan Blokker. ‘De Koreaanse oorlog heeft aan de geschiedenis waarschijnlijk even weinig afgedaan als toegevoegd. De wereld zou er niet anders hebben uitgezien als hij niet was uitgebroken. Maar er zijn wel 44.000 Amerikaanse militairen voor gesneuveld, plus naar schatting vier- of vijfhonderdduizend Koreaanse burgers. Harry Truman heeft lang volgehouden dat het geen oorlog, en in elk geval geen Amerikaanse oorlog was. Hij noemde het koppig, maar formeel ongeveer naar waarheid, een politieactie van de VN. Bijna niemand zou dat meer geweten hebben als Halberstam, kort voor hij een jaar geleden bij een dom auto-ongeluk stierf, niet The coldest winter had voltooid, een boek over Amerika en die troosteloze, koude, in een onherbergzaam land uitgevochten en ook in de Verenigde Staten vrijwel vergeten oorlog. Een schitterend boek, geschreven zoals alle boeken van Halberstam zijn geschreven met groot ontzag voor de feiten, met liefde voor het detail en met zorg voor zinnen waarin nooit iets voorkwam dat aan een stoplap deed denken. Verslaggever? Romanschrijver? Historicus? Hij was het alle drie.’