De Biesbosch wordt een grote jongen

Morgen steekt kroonprins Willem-Alexander een dammetje door.

Het is het begin van een uitbreiding van de Biesbosch.

Er was een tijd, vertelt boswachter Dirk Fey tijdens een vaartocht, dat de Biesbosch regelmatig op de natuur werd veroverd door een stuk in te polderen en er landbouwgrond van te maken.

Maar het omgekeerde gebeurde ook al vroeg. Toen in november 1962 een dijk doorbrak en akkerland onder water kwam te staan, werd na veel vertraging uiteindelijk besloten om de dijk maar niet meer dicht te maken.

„Hier was het gat in de dijk”, zegt Fey. We varen langs Polder De Dood. In de verte veel water en eilandjes met riet en wilgen, aan de oevers grote hoeveelheden spindotter, een zeldzaam bloemetje dat nergens anders bloeit dan in zoetwatergebieden met wisselend tij. „En daar zijn er op de hele wereld maar heel weinig van”, zegt boswachter Jacques van der Neut.

Onlangs heeft Staatsbosbeheer opnieuw een voormalig landbouwgebied aan De Biesbosch kunnen toevoegen: de zogenoemde Kleine Noordwaard, een zeshonderd hectare groot gebied in het noorden van het Nationaal Park dat eveneens onder water is gezet. Tien boerenbedrijven zijn uitgekocht. Ook dat gebied is nu geschikt voor de bever, hier twintig jaar geleden uitgezet. Inmiddels zijn er naar schatting tweehonderd exemplaren.

Kroonprins Willem-Alexander steekt morgen een dammetje door, zodat water uit de Nieuwe Merwede dit nieuwe gebied binnen kan stromen, en uiteindelijk in het zuiden kan samenvloeien met water uit de Amer. Boswachter Van der Neut: „Zo krijgen we een mix van Rijnwater en Maaswater.”

De uitbreiding van het Nationaal Park is een eerste stap van een veel grotere operatie die in 2015 moet zijn voltooid. Dat is de uitbreiding van de Biesbosch met de Grote Noordwaard, een gebied ten oosten van de Kleine Noordwaard. De ontpoldering is een project van Rijkswaterstaat, en moet de angstwekkende hoogwaters van de grote rivieren, die in de jaren negentig voor grote problemen zorgden, onmogelijk maken.

Dat wil zeggen: er zullen „meestromende nevengeulen” worden gegraven die het water uit de Merwede sneller afvoeren. Door de Biesbosch. In de richting van het Hollands Diep. En van daaruit naar de Noordzee. Ook voor dit project zullen boeren worden uitgekocht. De natuur zal er zeker van profiteren. En ook de recreant.

Boswachter Fey: „We hebben de recreatie de afgelopen jaren te veel geconcentreerd in enkele gebieden. We willen de recreatie meer spreiden. Zodat bijvoorbeeld kanoërs meer kreken hebben waar geen motorbootjes komen. Want die hebben een hekel aan elkaar. De motorbootjes kunnen door de uitbreiding elders meer varen.” De Biesbosch zal in 2015 ruim 11.000 hectare tellen.

Wat kan je allemaal zien en doen in de Biesbosch? Lees meer op: www.biesbosch.org

De Biesbosch grenst straks aan Dordrecht
    • Arjen Schreuder