Brussel klaagt Italië aan wegens afval

De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, sleept Italië voor de rechter wegens de afvalcrisis in Napels. Italië moet zich verantwoorden voor het Europees Hof van Justitie omdat het zich niet houdt aan Europese regels voor afvalverwerking, vindt de Commissie.

In de lente van 2007 werd in Napels en de regio Campanië gestopt met het ophalen van huisvuil, omdat de stortplaatsen vol waren. Daardoor kwamen tonnen aan afval op straat terecht. Rond kerstmis herhaalde die situatie zich. Scholen werden gesloten om redenen van gezondheid. Bewoners staken afval op straat in brand.

Het directe gevaar is inmiddels geweken, stelt de Commissie, omdat de straten zijn schoongemaakt, maar zij is bang dat de situatie zich kan herhalen.

„We erkennen dat Italië voorstellen heeft gedaan om de situatie te verbeteren”, zei een woordvoerder van de Europese Commissie vanmiddag. „Maar op basis van een tijdschema dat we hebben gekregen zijn we er niet van overtuigd dat het probleem snel genoeg wordt opgelost.”

De Europese Commissie komt ook in actie tegen Italië omdat het zich niet heeft gehouden aan een eerdere uitspraak van het Europees Hof over afvalverwerking in de regio Lazio (Rome).

Het Hof veroordeelde Italië vorig jaar omdat het had verzuimd afvalverwerkingsplannen op te stellen voor een aantal regio’s, waaronder Lazio. Ook dat is volgens Europese regelgeving verplicht. Voor al die regio’s heeft Italië inmiddels zo’n plan opgesteld, behalve voor Lazio.