Bedrijven lijden meer schade

Den Haag, 6 mei. Bedrijven hebben in 2007 flink meer schade geleden door brand, diefstal, storm, wateroverlast en vorst. Een gemiddelde schade kostte hun 19.000 euro, 2.000 euro meer dan in 2006. Dat bleek vandaag uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars. Vooral de zware storm van medio januari en branden waren flinke kostenposten.