Bankiers bang voor recessie

Nooit noemden bankiers liquiditeit als belangrijk risico, maar plotseling staat dit punt van beschikbaarheid van geld bovenaan de lijst van belangrijkste risico’s voor de financiële sector. Althans, volgens de 376 hooggeplaatste functionarissen in de financiële wereld die zijn ondervraagd voor het Banking Banana Skins onderzoek van de Britse financiële denktank Centre for Study of Financial Innovation (CSFI).

Het onderzoek onderstreept hoe hard de kredietcrisis is aangekomen bij bankiers. Uit het feit dat bij hetzelfde onderzoek twee jaar geleden liquiditeit nog niet als risico voorkwam, kan worden afgeleid dat banken de omvang van de huidige crisis waarin ze zelf moeilijk aan geld kunnen komen, niet hebben zien aankomen.

Dat ze met de grote hoeveelheid kredieten en de daarvan afgeleide producten (derivaten) risico liepen wisten ze twee jaar geleden al wel, want die kwamen toen ook in de topvijf voor. Daar zijn nu de oplopende spreads in kredieten (de ruimte tussen kredieten met laag en met hoog risico) nog bijgekomen. De angst dat consumenten en bedrijven niet aan hun schuldverplichtingen kunnen voldoen zien de bankiers als het op één na grootste risico.

De financiële wereld maakt in het onderzoek duidelijk dat ze vreest dat de kredietcrisis tot een wereldwijde recessie zal leiden. Het onderzoek werd overigens gehouden voordat eind maart de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns met hulp van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, overeind werd gehouden.

Overmatige regulering door overheden en toezichthoudende instellingen was twee jaar geleden nog het belangrijkste risico, maar is nu afgezakt naar plaats acht. Dat is opmerkelijk, omdat door de kredietcrisis de roep om strengere regels en strenger toezicht luider is geworden. Uit de hoge notering blijkt overigens dat het een punt van zorg is gebleven.

De bankiers vinden zelf ook dat ze niet goed voorbereid waren op de crisis en dat het risicomanagement binnen banken heeft gefaald. Slechts een kwart van de ondervraagden vindt dat zijn instelling wel goed was voorbereid op de risico’s waar ze zich nu mee geconfronteerd zien.