Aanscherping gedragsregels voor olympiër

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) heeft de gedragsregels voor deelnemers aan de Spelen in Peking aangescherpt. Alle nationale olympische comités zijn daarover gisteren per brief ingelicht.

Het IOC schrijft dat het onder meer verboden is te protesteren door middel van uiterlijke presentatie, kleding of gebaar. Elke vorm van protest tijdens de Olympische Spelen wordt kritisch onderzocht, meldt de brief.

De gedragsregels zijn op verzoek van talrijke nationale olympische comités nader toegelicht. Daartoe bestond behoefte door het toenemend aantal protesten rond de mensenrechten in China en de kwestie Tibet. Veel nationale federaties verlangden een duiding van artikel 51.3 in het olympisch handvest, dat zegt: ‘Geen enkele vorm van demonstratie of politieke, religieuze of raciale propaganda is toegestaan op een olympisch terrein, accommodatie of ruimte.’

Uit de brief blijkt dat het IOC het olympisch handvest strikter dan de letterlijke tekst interpreteert door te stellen dat elk uiterlijk vertoon van protest is verboden, geschreven of gesproken politieke statements niet worden geaccepteerd en gebaren met een politieke lading bestraft worden. De sanctie kan variëren van diskwalificatie tot verwijdering van de Olympische Spelen.

Hoewel het IOC meldt dat de brief niet bedoeld is sporters de mond te snoeren, moet de toelichting op de richtlijnen uitgelegd worden als het beknotten van de bewegingsvrijheid als het om een politieke stellingname gaat. De angst voor ontsporingen is diep geworteld. In de brief schrijft het IOC dat sporters vrij zijn hun mening te geven, maar dat zij geacht worden collega-sporters in hun waarde te laten, „met inbegrip van die uit het gastland”. Waarbij het IOC nog maar eens het standpunt herhaalt, dat de Olympische Spelen bedoeld zijn een groot sportfestival te worden.

Sportkoepel NOC*NSF heeft bij het IOC geen verzoek voor duiding van het handvest ingediend. „Omdat het artikel voor ons duidelijk genoeg is”, vertelt chef de mission Charles van Commenée. „Alle sporters die begaan zijn met het lot van Chinezen of Tibetanen kunnen zeggen wat ze willen. Zeker nu en dan wordt hen nog een podium geboden ook. Ze mogen alleen tijdens de Spelen geen stelling nemen in de officiële, olympische ruimten. Meer is het niet. In onze ogen glashelder.”