Ruzie over kiesdistrict BHV verlamt Belgisch kabinet

Ruim anderhalve maand nadat Yves Leterme werd beëdigd als premier van België dreigt zijn regering al uiteen te vallen. Aanleiding voor de nieuwe crisis is het omstreden kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde.

Gisteravond riep de Vlaamse christen-democraat Leterme de kopstukken van de coalitiepartijen bij elkaar om een oplossing te vinden. Volgens Belgische media leverde het overleg weinig op.

Brussel-Halle-Vilvoorde (BHV) bestaat uit de negentien gemeenten van het gewest Brussel, dat tweetalig is, en 35 omliggende gemeenten die bij Vlaanderen horen. Franstaligen in de Vlaamse gemeenten kunnen daar stemmen op de Brusselse kopstukken van Franstalige partijen. Vlaamse politici vrezen dat die gemeenten daardoor ‘verfransen’. Ze willen hieraan een einde maken door het kiesdistrict te splitsen in een Brussels en een Vlaams deel.

Vlaamse en Franstalige politici slaagden er niet in een oplossing te vinden voor ‘BHV’ tijdens de lange formatie, die volgde op de verkiezingen van juni vorig jaar. In november bereikte de crisis een hoogtepunt toen Vlaamse politici in een Kamercommissie voor splitsing van BHV stemden – tot grote woede van de Franstaligen die daar in de minderheid zijn.

Donderdag kan de splitsing van BHV op de agenda van de Kamer komen. Dat zou veel eerder zijn dan algemeen werd verwacht. De Belgische wet biedt Franstalige politici tal van mogelijkheden om de stemming uit te stellen, bijvoorbeeld door het aan te merken als een ‘belangenconflict’. Maar de Franstaligen hebben onlangs laten weten van die mogelijkheden geen gebruik meer te zullen maken. Ze willen onderhandelen over een oplossing. Volgens waarnemers hopen Franstaligen daarmee te voorkomen dat Leterme de regering laat vallen kort voordat er volgend voorjaar verkiezingen zijn voor de drie gewesten (Wallonië, Vlaanderen en Brussel).

Vlaamse politici hebben in het verleden gezegd over BHV te zullen stemmen als dat kan. Ludwig Caluwé, de leider van de christen-democraten in het Vlaamse parlement, zei dit weekeinde dat het nu aan de Franstaligen is om een initiatief te nemen. „Nemen zij geen initiatief, dan stemmen wij op 8 mei over de splitsing.”