PVV wil doorgaan met strijd corruptie Antillen

De Partij voor de Vrijheid (PVV) zal zich niet houden aan opgelegde fatsoensregels tijdens overleg met parlementariërs van de Nederlandse Antillen en Aruba. Dat zal in juni in Den Haag plaatsvinden. Pogingen om dan het Reglement van Orde van de Tweede Kamer van toepassing te verklaren op het Parlementair Overleg Koninkrijksrelaties zullen de PVV niet accepteren, heeft de partij aangekondigd.

Toepassing van dat reglement maakt het mogelijk parlementariërs die beledigen het zwijgen op te leggen. Het Tweede Kamerlid Hero Brinkman van de PVV wil tijdens dat overleg opnieuw de corruptie op de Antillen aan de orde stellen. Hij komt eind deze maand met een corruptienota met daarin een zwarte lijst met de namen van 37 Antilliaanse politici die corrupt zouden zijn. Volgens Brinkman is het hele systeem op de Antillen corrupt en dat wil hij tijdens het overleg kunnen zeggen. „Wil je echt schoon schip maken, dan moet minstens 90 procent van de politici daar het veld ruimen. Dat zijn harde uitspraken, maar daar beledig ik niemand mee.”

Afgelopen januari strandde dergelijk overleg tussen Nederlandse, Arubaanse en Antilliaanse parlementariërs na uitspraken van Brinkman. Hij noemde de Antillen onder meer een „grotendeels corrupt boevennest” en stelde voor de eilanden voor één euro via marktplaats.nl te verkopen. De Antilliaanse Staten vonden dat beledigend en verboden hem vervolgens bij motie, „zo nodig met behulp van de sterke arm”, het parlementsgebouw in Willemstad te betreden.

De Antilliaanse Statenvoorzitter en delegatieleider, Pedro Atacho, wil nu dergelijke scenario’s voorkomen door vandaag en morgen op Curaçao met de voorzitters van de parlementaire delegaties uit de Tweede en Eerste Kamer, Willibrord van Beek (VVD) en Marijke Linthorst (PvdA), afspraken te maken over het toepassing van het officiële Tweede Kamerreglement. Dat biedt de voorzitter de mogelijkheid om op te treden tegen beledigende uitlatingen.

Volgens Brinkman is voor toepassing van dat reglement unanimiteit nodig en zal zijn partij daaraan niet meewerken. Hij zal dan ook de corruptie op de Antillen „zeker aan de orde stellen”. Brinkman: „Er mag geen cent van de door Nederland toegezegde 2,2 miljard euro worden overgemaakt, zolang er geen schoon schip is gemaakt. Want dat is dan weggegooid geld.”

Volgens gevolmachtigd minister Paul Comenencia van de Nederlandse Antillen moet het overleg met de Nederlandse delegatievoorzitters leiden tot fatsoensregels, met de eigen Tweede Kamerregels als leidraad Daar hoort bij dat een spreker het woord kan worden ontnomen als hij zich beledigend uitlaat. „De onderlinge omgangsvormen liggen op Aruba of de Antillen anders dan in het Nederlandse parlement.”