Rogge kritischer over China

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) moet zijn standpunt over de mensenrechten heroverwegen. Dat zei voorzitter Jacques Rogge gisteren in de Belgische krant Le Soir.

Een standpunt dat afwijkt van de lijn die het IOC gevolgd heeft. De voorzitter weerlegde tot op heden de kritiek op de passieve houding van het IOC met het standpunt „dat het IOC niet de Verenigde Naties van de sport is., Maar nu vindt hij neutraliteit over dat onderwerp niet meer van deze tijd.

Rogge, die gisteren 66 jaar werd, zei: „Het IOC zit in een spagaat. We moeten bekijken of we ons nog wel op de achtergrond moeten houden als het om mensenrechtenkwesties gaat. Daar moeten we over nadenken.”

De nuancering van Rogge’s standpunt is opmerkelijk, mede gelet op de vijandige houding die de Chinese regering bij uitlatingen over dat onderwerp pleegt aan te nemen. China huldigt het standpunt dat de Olympische Spelen in Peking niet gepolitiseerd moeten worden.

Erica Terpstra, voorzitter van sportkoepel NOC*NSF, sprak tegenover Studio Sport van een historische uitspraak. „Een bewijs dat Rogge goed geluisterd heeft naar de signalen van de Europese nationale comités. Ik ben er blij mee.”